โรงเรียนบ้านโคกยาง

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ : 075290232 โทรสาร : 0801458113

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 17291
อนุบาล 23141
อนุบาล 35491
รวม อนุบาล157223
ประถมศึกษาปีที่ 1159241
ประถมศึกษาปีที่ 21610161
ประถมศึกษาปีที่ 3614201
ประถมศึกษาปีที่ 41414281
ประถมศึกษาปีที่ 52015351
ประถมศึกษาปีที่ 61313261
รวมประถม84131596
มัธยมศึกษาปีที่ 11675311
มัธยมศึกษาปีที่ 21215251
มัธยมศึกษาปีที่ 31313251
รวมมัธยมต้น4112813
รวมทั้งหมด14012226212

บทความล่าสุด