โรงเรียนบ้านโคกยาง

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ : 075290232 โทรสาร : 0801458113

ประเพณีของท้องถิ่นชาวไทยเขมร

วันที่ 19 กันยายน2565

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 นายชัยวิชิต ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำพิธีเเซนโฎนตา วันสารทเดือนสิบของชาวไทยเชื้อสายเขมร เป็นประเพณีของท้องถิ่นชาวไทยเขมรสืบทอดกันมา

ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้ และสืบทอดประเพณีเเซนโฎนตา

บทความล่าสุด