โรงเรียนบ้านโคกยาง

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ : 075290232 โทรสาร : 0801458113

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันที่ 10 ตุลาคม 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และแจกไอศกรีมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน เนื่องในวันปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
🙏ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 🙏

บทความล่าสุด