โรงเรียนบ้านโคกยาง

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ : 075290232 โทรสาร : 0801458113

โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ประจำเดือนสิงหาคม

โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ประจำเดือนสิงหาคม

โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) ได้เข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิมเทม จำกัด หรือ “โลตัส” ได้จัดโครงการเป็นระยะเวลา ๗ เดือน ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

🙏 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาก ณ โอกาสนี้ 🙏

บทความล่าสุด